więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami

(ZKF-703-37/10)

Warszawa, dnia 25 listopada 2010 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

    ZKF-703-37/10

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami

Komitet wyborczy, któremu po uregulowaniu wszystkich zobowiązań pozostały środki finansowe, przechowuje je do czasu wydania przez właściwy organ ostatecznego postanowienia o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego. Jeżeli środki komitetu wyborczego wyborców lub komitetu wyborczego organizacji zgromadzone są na rachunku bankowym, a opłaty za jego prowadzenie miałyby je znacząco uszczuplić, pełnomocnik finansowy może pobrać te środki i przechowywać je w formie gotówki, a rachunek bankowy zamknąć.

Wysokość nadwyżki pozyskanych środków na cele kampanii wyborczej nad poniesionymi wydatkami ustala się uwzględniając jako wydatek kwoty środków pozyskanych z naruszeniem przepisów Ordynacji wyborczej, podlegające przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Komitet wyborczy partii politycznej przekazuje nadwyżkę na Fundusz Wyborczy tej partii. Koalicyjny komitet wyborczy przekazuje nadwyżkę na Fundusze Wyborcze partii wchodzących w skład koalicji, w proporcjach ustalonych w umowie koalicyjnej, a w razie braku stosownych postanowień w umowie - na rzecz instytucji charytatywnej. Komitet wyborczy organizacji i komitet wyborczy wyborców przekazuje nadwyżkę na rzecz instytucji charytatywnej.

Za instytucję charytatywną można uznać taką, której podstawowym celem jest prowadzenie działalności charytatywnej i której działalność gospodarcza, jeżeli taką prowadzi, służy przede wszystkim realizacji podstawowego celu. Warunkiem koniecznym jest również prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy, z tym że nie może to być wyłącznie grupa członków danej organizacji (instytucji). Biorąc to pod uwagę, za instytucję charytatywną nie mogą być uznawane np. związki zawodowe lub organizacje (stowarzyszenia) powstające wyłącznie w celu ochrony interesów swoich członków. Nie mogą to być również partie polityczne i fundacje tworzone przez organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne (z wyjątkiem tych, które powołano wyłącznie do prowadzenia działalności charytatywnej wykraczającej poza zadania własne organów samorządu terytorialnego i zadania zlecone ustawami). Przykładowo warunki instytucji charytatywnej spełniają takie organizacje, jak Polski Czerwony Krzyż, Caritas, ale też i inne, jak np. organizacje pożytku publicznego (zob. ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.). Ważne jest również to, aby instytucja charytatywna prowadziła działalność już od jakiegoś czasu; nie może to zatem być instytucja powołana wyłącznie do przekazania jej nadwyżki.

Jeżeli koszt przekazania nadwyżki na rzecz instytucji charytatywnej (koszt przelewu, przekazu pocztowego) przekraczałby wysokość nadwyżki - komitet wyborczy jest zwolniony z obowiązku przekazania jej, bowiem w tym celu musiałby pozyskać dodatkowe środki finansowe, co po dniu wyborów jest zabronione.

Informację o przekazaniu instytucji charytatywnej nadwyżki przekraczającej kwotę 1.000 zł pełnomocnik finansowy podaje do wiadomości publicznej w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym - w wypadku komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Państwowej Komisji Wyborczej, a w dzienniku o zasięgu wojewódzkim - w wypadku komitetów, które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu komisarzowi wyborczemu. Koszt ogłoszenia pokrywa się z nadwyżki.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Informację wytworzył: Państwowa Komisja Wyborcza

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    28-12-2015 18:21

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij