więcej

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmist

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

(ZKF-703-35/10)

Warszawa, dnia 22 listopada 2010 r.

    PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZKF-703-35/10

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Kampanię wyborczą w okresie przed ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mogą prowadzić te komitety wyborcze, których kandydaci będą uczestniczyli w ponownym głosowaniu.

Rozpoczęcie kampanii wyborczej może nastąpić dopiero po podaniu do publicznej wiadomości uchwały terytorialnej komisji wyborczej o konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania.

W tym okresie możliwe jest rozpowszechnianie w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych wyłącznie odpłatnych audycji wyborczych na zasadach określonych w art. 79 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w związku z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191).

Kampania wyborcza ulega zakończeniu 24 godziny przed dniem ponownego głosowania, tj. 3 grudnia 2010 r. o godz. 24:00.

Komitety wyborcze, których kandydaci na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uczestniczą w ponownym głosowaniu, mogą podjąć ponownie pozyskiwanie środków finansowych z dniem podania do publicznej wiadomości informacji o konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania. Termin przekazywania środków finansowych na rachunek bankowy tych komitetów wyborczych upływa w dniu 5 grudnia 2010 r. Komitety wyborcze, których kandydaci będą brać udział w ponownym głosowaniu, mogą wydatkować pozyskane środki w granicach obowiązujących limitów.

W związku z udziałem w ponownym głosowaniu limit wydatków nie ulega zwiększeniu.

Komitety wyborcze, których kandydaci nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitety, które nie zgłaszały kandydatów na wójta, nie mogą pozyskiwać środków finansowych po dniu 21 listopada 2010 r.

Określony w art. 24 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta w związku z art. 84 Ordynacji wyborczej, 3-miesięczny termin na złożenie sprawozdania finansowego do Komisarza Wyborczego albo Państwowej Komisji Wyborczej:

- dla komitetów wyborczych, których kandydaci na wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie uczestniczą w ponownym głosowaniu, a także komitetów wyborczych, które nie zgłosiły kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, biegnie od dnia głosowania na kandydatów na radnych, co oznacza, że upływa on 21 lutego 2011 r.,

- dla komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu na wójta, burmistrza i prezydenta miasta, biegnie od dnia przeprowadzenia ponownego głosowania, co oznacza, że upływa on 5 marca 2011 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    28-12-2015 15:25

    Wprowadził:

    Bartosz Goździk

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij