• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej nr 4 we Fromborku
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I i Komisarza Wyborczego w Elblagi II w sprawie pierwszych posiedzeń Obwodowych Komisji Wyborczych
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I i Komisarza Wyborczego w Elblagi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Elblągu o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rad Powiatów
 • PKW przyznała w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych
  KOMUNIKAT
 • Informacja o przyjętych zawiadomieniach o utworzonych komitetach wyborczych wdług właściwości
  Konferencja z losowaniem jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Wzory dokumentów związanych z wyborami samorzadowymi