Konsultacje społeczne dotyczące wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.

           Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, zaprasza mieszkańców (wyborców) w dniu 21 czerwca 2017 r. w godz. 9.00-15.00 do swej siedziby w Elblągu ul. Wojska Polskiego 1 s.125, w celu wzięcia udziału w społecznych konsultacjach dot. kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych, a także w celu zapoznania się z najważniejszymi zasadami przeprowadzenia tych wyborów i prawami wyborczymi wynikajacymi z Kodeksu Wyborczego.

            Dnia 22.06.2017 r. w sali narad byłego Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu o godz. 10.30 odbędzie się rejonowe spotkanie na temat wzoru kart do głosowania, ponadto w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ostródzie o godz. 14.00 odbędzie się drugie spotkanie w tej samej sprawie. Na dzień 27.06.2017 r. o godz. 15.30  w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Elblągu zaplanowane jest spotkanie z przedstawicielami lokalnych organizacji społecznych.

 

 Dyrektor Delegatury w Elblągu

/-/ Adam Okruciński


 

Aktualizacja 2017-06-21

Spotkania konsultacyjne dot. kształtu kart do glosowania odbyły się w dniu dzisiejszym w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu.

Zgromadziły one około 130 zainteresowanych prezentacją wyborców. Wyborcy jednoznacznie zaakceptowali formę broszurową kart, jako bardziej optymalną, swój wybór uzasadniając ich walorami praktycznymi i większą przejrzystością. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych mediów. Dalsze spotkania z wyborcami zaplanowane są na kolejne dni czerwca, w tym spotkanie z urzędnikami wyborczymi  jednostek samorządowych z zasięgu działania  delegatury KBW w Elblągu.

Informacje w mediach:

info.elblag.pl - dalej

Dziennik Elbląski - dalej

Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką.

 

Ponad 70 procent uczestników konsultacji kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych opowiedziało się za kartą w postaci książeczki formatu A4. Niespełna 10 procent wybrało kartę wielkoformatową.  Nieco ponad 19 procent nie miało w tej sprawie zdania lub miało inne propozycje.

Takie dane przynosi raport z konsultacji, które Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadziły od listopada 2016 do czerwca 2017 roku. Raport będzie miał charakter doradczy przy podejmowaniu przez PKW decyzji o ostatecznym kształcie kart w wyborach samorządowych. .

W konsultacjach wzięło udział 13 136 wyborców z całego kraju. 12 964 osoby uczestniczyły w spotkaniach konsultacyjnych, 172 osoby przekazały swoje opinie przez Internet. Odbyło się 480 spotkań z wyborcami.

Za kartą wielkoformatową – tak zwaną „płachtą” opowiedziało się 1305 wyborców, co stanowi 9,94 %. Za kartą zbroszurowaną – tak zwaną „książeczką” – 9324 wyborców, co stanowi 70,98 %. 2507 osób nie miało w tej sprawie zdania, nie zajęło jednoznacznego stanowiska lub przedstawiło własne propozycje – co stanowi 19,08%.

Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że większość wyborców opowiada się także za taką informacją o sposobie głosowania, która będzie prosta i czytelna, pozbawiona prawniczych ozdobników i zawrze się w jednym zdaniu.

Zastrzeżenia wzbudziły proponowane przez PKW i KBW piktogramy.

Państwowa Komisja Wyborcza, podejmując decyzję o kształcie kart do głosowania kierować się będzie postanowieniami Kodeksu wyborczego, a raport z przeprowadzonych konsultacji będzie miał charakter doradczy.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadzą przed wyborami samorządowymi w 2018 roku szeroką kampanię informacyjną, by każdy wyborca wiedział, jak posługiwać się kartą wyborczą i jak oddać ważny głos.

Większość uczestników konsultacji za kartą – książeczką.

Ponad 70 procent uczestników konsultacji kształtu kart do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych opowiedziało się za kartą w postaci książeczki formatu A4. Niespełna 10 procent wybrało kartę wielkoformatową.  Nieco ponad 19 procent nie miało w tej sprawie zdania lub miało inne propozycje.

Takie dane przynosi raport z konsultacji, które Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze prowadziły od listopada 2016 do czerwca 2017 roku. Raport będzie miał charakter doradczy przy podejmowaniu przez PKW decyzji o ostatecznym kształcie kart w wyborach samorządowych. .

W konsultacjach wzięło udział 13 136 wyborców z całego kraju. 12 964 osoby uczestniczyły w spotkaniach konsultacyjnych, 172 osoby przekazały swoje opinie przez Internet. Odbyło się 480 spotkań z wyborcami.

Za kartą wielkoformatową – tak zwaną „płachtą” opowiedziało się 1305 wyborców, co stanowi 9,94 %. Za kartą zbroszurowaną – tak zwaną „książeczką” – 9324 wyborców, co stanowi 70,98 %. 2507 osób nie miało w tej sprawie zdania, nie zajęło jednoznacznego stanowiska lub przedstawiło własne propozycje – co stanowi 19,08%.

Z przeprowadzonych konsultacji wynika, że większość wyborców opowiada się także za taką informacją o sposobie głosowania, która będzie prosta i czytelna, pozbawiona prawniczych ozdobników i zawrze się w jednym zdaniu.

Zastrzeżenia wzbudziły proponowane przez PKW i KBW piktogramy.

Państwowa Komisja Wyborcza, podejmując decyzję o kształcie kart do głosowania kierować się będzie postanowieniami Kodeksu wyborczego, a raport z przeprowadzonych konsultacji będzie miał charakter doradczy.

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze przeprowadzą przed wyborami samorządowymi w 2018 roku szeroką kampanię informacyjną, by każdy wyborca wiedział, jak posługiwać się kartą wyborczą i jak oddać ważny głos.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Trwa nabór na urzędników wyborczych w poszczególnych jednostkach
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib , a także trybu pracy komisarzy wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:19-06-2017 9:27
  Wprowadził:Ewa Opalińska
 • Data modyfikacji:10-10-2017 12:04
  Wprowadził:Ewa Opalińska