więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Tolkmicku w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na dzień 12 czerwca 2022 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Tolkmicku sporządzony dnia 12 czerwca 2022 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Tolkmicku.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Miejskiej w Tolkmicku sporządzony dnia 12 czerwca 2022 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Tolkmicku.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 13 czerwca 2022 r. o wyniku wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku przeprowadzonych w dniu 12 czerwca 2022 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 39/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 6 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Tolkmicku.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 13 października 2021 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów do Rady Miejskiej w Tolkmicku w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.

Zarządzenie nr 110 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku.

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 12 czerwca 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Tolkmicku w okręgu wyborczym nr 1, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 19 kwietnia 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa komitetu wyborczego  Skrót nazwy komitetu
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WSZYSCY JESTEŚMY Z ŁĘCZA” KWW „WSZYSCY JESTEŚMY Z ŁĘCZA”

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 20 kwietnia 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 r.
 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Tolkmicku. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 28 kwietnia 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Tolkmicko za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w Tolkmicku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 13 maja 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Tolkmicku więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

POSTANOWIENIE 5623.1.3.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Tolkmicku.
POSTANOWIENIE NR 5632.1.3.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Tolkmicku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 r.

POSTANOWIENIE 5623.1.5.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tolkmicku.

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 30 maja 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 7 czerwca 2022 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Tolkmicka do dnia 3 czerwca 2022 r.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imiona kandydata Zgłoszony
RYGIEL Tomasz Paweł  KWW "WSZYSCY JESTEŚMY Z ŁĘCZA"

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tolkmicku z dnia 10 maja 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Tolkmicku zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tolkmicku z dnia 10 maja 2022 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Tolkmicku bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1
 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 12 września 2022 r.). 

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  14-03-2022 11:52

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-03-2022 11:56

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 13:34

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  20-04-2022 8:45

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2022 11:40

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-05-2022 8:12

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  10-05-2022 12:36

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  23-05-2022 12:39

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-06-2022 11:07

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-06-2022 11:07

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  14-06-2022 10:13

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij