więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Pieniężnie, w okręgach wyborczych nr 7 i 11, zarządzone na dzień 8 sierpnia 2021 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 19/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pieniężnie, w okręgu wyborczym 7.

Postanowienie nr 23/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 04 czerwca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pieniężnie, w okręgu wyborczym 11.

ZARZĄDZENIE NR 171 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieniężnie.

K O M U N I K A T  Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 8 sierpnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Pieniężnie w okręgach wyborczych nr 7, 11, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 14 czerwca 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 15 czerwca 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieniężnie zarządzonych na dzień 8 sierpnia 2021 r.

WYKAZ UTWORZONYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

Nazwa komitetu wyborczego Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE MIASTO KWW NASZE MIASTO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNE DOBRO KWW WSPÓLNE DOBRO

 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieniężnie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 24 czerwca 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Pieniężno za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Pienieżnie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 9 lipca 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Pieniężnie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

POSTANOWIENIE NR 29/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieniężnie

POSTANOWIENIE NR 30/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieniężnie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieniężnie zarządzonych na dzień 8 sierpnia 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 40/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 6 września 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieniężnie zarządzonych na dzień 8 sierpnia 2021 r.

 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 26 lipca 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 3 sierpnia 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Pieniężna do dnia 30 lipca 2021 r.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieniężnie z dnia 13 lipca 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieniężnie zarządzonych na dzień 8 sierpnia 2021 r.
 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 listopada 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  18-05-2021 13:43

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  20-05-2021 10:31

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  11-06-2021 11:33

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  11-06-2021 11:45

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  11-06-2021 12:28

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  11-06-2021 12:39

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  11-06-2021 12:43

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 8:50

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 11:25

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  16-06-2021 12:32

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  30-06-2021 8:43

  Wprowadził:

  Piotr Goliszek

 • Data modyfikacji

  14-07-2021 8:41

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  06-09-2021 13:02

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  06-09-2021 13:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  06-09-2021 13:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij