więcej

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Miłomłynie w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 4/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Miłomłynie

Zarządzenie nr 39 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłomłynie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 16 lutego 20232 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 23 kwietnia 2023 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Miłomłynie w okręgu wyborczym nr 1, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn zm. ), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 27 lutego 2023 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa komitetu wyborczego Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW EMILIA SZYMAŃSKA KWW EMILIA SZYMAŃSKA

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 28 lutego 2023 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłomłynie zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.
 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 9 marca 2023 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Miłomłyn za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 24 marca 2023 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Miłomłynie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Postanowienie Nr 19/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie

Postanowienie Nr 20/2023 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Miłomłynie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Miłomłynie zarządzonych na dzień 23 kwietnia 2023 r.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH

 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 11 kwietnia 2023 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 18 kwietnia 2023 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn do dnia 14 kwietnia 2023 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 24 lipca 2023 r.). 

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Marzena Matczuk

 • Data utworzenia

  16-02-2023 11:50

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  16-02-2023 11:59

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  16-02-2023 12:04

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  16-02-2023 12:32

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  16-02-2023 13:09

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  28-02-2023 8:23

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  01-03-2023 13:02

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  08-03-2023 13:30

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij