więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy we Fromborku, w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na dzień 27 czerwca 2021 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 28 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Fromborku przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2021 r

Protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania do Rady Miejskiej we Fromborku zarządzonych na 27 czerwcz 2021 r. sporządzony przez Komisję Miejską

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej we Fromborku  zarządzonych na 27 czerwcz 2021 r.,sporządzony w dniu 27 czerwca 2021 r. przez Miejską Komisję we Fromborku.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 12/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej we Fromborku

Zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2020 poz. 1319 tj) w przypadku nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające.

Zarządzenie nr 135 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej we Fromborku

K O M U N I K A T  Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 27 czerwca 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej we Fromborku w okręgu wyborczym nr 1, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 4 maja 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE DREWNOWO KWW NASZE DREWNOWO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 5 maja 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Fromborku zarządzonych na dzień 27 czerwca 2021 r.

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 13 maja 2021 r. do godz. 15:30.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 13 maja 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE NR 17/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku.

POSTANOWIENIE NR 18/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia  Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Fromborku zarządzonych na dzień 27 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Miasta i Gminy Frombork za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 28 maja 2021 r.

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 14 czerwca 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 22 czerwca 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Burmistrza Miasta i Gminy Frombork do dnia 18 czerwca 2021 r.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku z dnia 25 maja 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej we Fromborku zarządzonych na dzień 27 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej we Fromborku z dnia 25 maja 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej we Fromborku bez głosowania w okręgu wyborczym nr 1

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 27 września 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  27-04-2021 8:40

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  27-04-2021 8:41

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 10:13

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 10:14

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 10:26

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 10:58

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-05-2021 14:36

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-05-2021 14:37

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  06-05-2021 8:33

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 10:31

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  18-05-2021 13:33

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  27-05-2021 9:35

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  30-06-2021 9:28

  Wprowadził:

  Piotr Goliszek

 • Data modyfikacji

  30-06-2021 9:52

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 9:45

  Wprowadził:

  Piotr Goliszek

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 10:19

  Wprowadził:

  Piotr Goliszek

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij