więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Grunwaldzie w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 5 grudnia 2021 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Elblągu II postanawia, wygasić z dniem 10 września 2021 r. mandat radnej, Haliny Bożeny GUTOWSKIEJ, wybranej do Rady Gminy Grunwald w okręgu wyborczym nr 2 z listy nr 10 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu

Postanowienie nr 42/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 10 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Grunwald

ZARZĄDZENIE NR 268 WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grunwaldzie

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 września 2021 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 5 grudnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Grunwald w okręgu wyborczym nr 2, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 11 października 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ALINY SZYMAŃSKIEJ KWW ALINY SZYMAŃSKIEJ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „GIERZWAŁD RAZEM” KWW „GR”

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 12 października 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 21 października 2021 r. do godz. 15:30.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 22 października 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE NR 49/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 26 października 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie.

POSTANOWIENIE NR 50/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 56/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Grunwald

POSTANOWIENIE NR 57/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Grunwald za pośrednictwem Urzędu Gminy Grunwald, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r.

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 22 listopada 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 30 listopada 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Grunwald do dnia 26 listopada 2021 r.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imiona kandydata Skrót nazwy komitetu
TAŃSKI Mieczysław KWW „GR”
SZYMAŃSKA Alina Barbara KWW ALINY SZYMAŃSKIEJ

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie z dnia 8 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 7 marca 2022 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 • DRUKI DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  20-09-2021 10:26

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 10:54

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  20-09-2021 11:04

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  27-09-2021 10:26

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  28-09-2021 11:22

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  28-09-2021 11:23

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  12-10-2021 11:00

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 12:44

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  22-10-2021 9:48

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 20:14

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 20:20

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  28-10-2021 10:13

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  15-11-2021 12:14

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-11-2021 12:31

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  26-11-2021 17:56

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij