więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Grunwaldzie w okręgu wyborczym nr 10, zarządzone na dzień 19 grudnia 2021 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Komisarz Wyborczy w Elblągu II postanawia, wygasić z dniem 21 września 2021 r. mandatu radnego, Ryszarda Bala, wybranego do Rady Gminy Grunwald w okręgu wyborczym nr 10 z listy nr 17 - KWW ARKADIUSZA ROSY, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu.

Postanowienie nr 43/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 23 września 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Grunwald

Zarządzenie nr 284 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grunwaldzie

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 12 października 2021 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 19 grudnia 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Grunwald w okręgu wyborczym nr 10, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 25 października 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „NASZE MIELNO” KWW „NASZA MIELNO”
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LUDMIŁY NADARZEWSKIEJ KWW LUDMIŁY NADARZEWSKIEJ

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 26 października 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 19 grudnia 2021 r.

POSTANOWIENIE NR 55/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie sprostowania pomyłki pisarskiej w skrócie nazwy KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW „NASZE MIELNO” zgłoszonej w dniu 25 października 2021 r. w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 19 grudnia 2021 r.

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 4 listopada 2021 r. do godz. 15:30.

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu II o losowaniu Terytorialnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie

Protokół z losowania składu Terytorialnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie z dnia 2021.11.08

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II o powołaniu Terytorialnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie z dnia 2021.11.08

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II o pierwszym posiedzeniu Terytorialnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie z dnia 2021.11.08

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu II w sprawie zmian w składzie Terytorialnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie z dnia 2021.11.09

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Grunwald za pośrednictwem Urzędu Gminy Grunwald, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 19 listopada 2021 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu II o miejscu i terminie losowania członków do składu Obwodowej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie

Protokół z losowania składu Obwodowej Komisji Wyborczej zdnia 26.11.2021 r.

POSTANOWIENIE NR 63/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Grunwald

POSTANOWIENIE NR 64/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 19 grudnia 2021 r.

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 6 grudnia 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 14 grudnia 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Grunwald do dnia 10 grudnia 2021 r.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imiona kandydata Skrót nazwy komitetu
NADARZEWSKA Ludmiła Małgorzata KWW LUDMIŁY NADARZEWSKIEJ
KACPRZYK Henryk Jan KWW „NASZE MIELNO”

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grunwaldzie z dnia 16 listopada 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grunwald zarządzonych na dzień 19 grudnia 2021 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 21 marca 2022 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 • DRUKI DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  12-10-2021 11:20

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 12:23

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 12:27

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 12:34

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-10-2021 12:38

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 10:28

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  26-10-2021 10:29

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  05-11-2021 8:08

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 12:29

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  08-11-2021 15:15

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  09-11-2021 11:57

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  12-11-2021 10:16

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  12-11-2021 10:41

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  23-11-2021 12:57

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  23-11-2021 13:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  26-11-2021 14:18

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  26-11-2021 17:52

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij