więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dąbrównie w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na dzień 23 stycznia 2022 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 51/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 27 października 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Dąbrówno

Zarządzenie nr 319 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Dąbrównie

K O M U N I K A T  Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 23 stycznia 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Dąbrówno w okręgu wyborczym nr 1, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:
1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,
2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
3) komitetowi wyborczemu organizacji,
4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 29 listopada 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Dąbrównie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 9 grudnia 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Dąbrówno za pośrednictwem Urzędu Gminy w Dąbrównie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 24 grudnia 2021 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Dąbrównie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 10 stycznia 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 18 stycznia 2022 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Dąbrówno do dnia 14 stycznia 2022 r.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 25 kwietnia 2022 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  25-11-2021 9:50

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  25-11-2021 10:29

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij