więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rychliki, w okręgu wyborczym nr 5, zarządzone na dzień 21 lutego 2021 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 773-10/2020 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rychliki

Zarządzenie nr 360 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Rychliki.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu I - informacja o wyborach

 

 • KOMITETY WYBORCZE, KANDYDACI

W związku z zarządzonymi na dzień 21 lutego 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Rychliki w okręgu wyborczym nr 5, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

1) komitetowi wyborczemu partii politycznej,

2) koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,

3) komitetowi wyborczemu organizacji,

4) komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 28 grudnia 2020 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 

 • KOMISJE WYBORCZE

Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu I dla komitetów wyborczych o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

POSTANOWIENIE NR 1/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach.

POSTANOWIENIE NR 2/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rychliki zarządzonych na dzień 21 lutego 2021 r.

Komisarz Wyborczy informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Rychlikach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 7 stycznia 2021 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Rychliki za pośrednictwem Urzędu Gminy, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 22 stycznia 2021 r.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO

KWW ZBIGNIEWA LICHUSZEWSKIEGO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 29 grudnia 2020 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rychliki zarządzonych na dzień 21 lutego 2021 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 21 maja 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

WZORY DOKUMENTÓW

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Marzena Matczuk

 • Data utworzenia

  17-12-2020 11:28

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  17-12-2020 14:31

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  21-12-2020 12:43

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-12-2020 16:35

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  07-01-2021 16:24

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-01-2021 10:43

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-01-2021 10:58

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-01-2021 11:01

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-01-2021 11:02

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij