więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Płoskinia w okręgu wyborczym nr 9, zarządzone na dzień 27 listopada 2022 r.

Uchwała Nr XXXIII/274/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 sierpnia 2022 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rminy Gminy Płoskinia Pani Edyty Joanny Kucko.

Zarządzenie nr 314 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Płoskinia

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 19 września 2022 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 27 listopada 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Płoskinia w okręgu wyborczym nr 9 zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 3 października 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa komitetu wyborczego Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIAN BUCZYŁO KWW MARIAN BUCZYŁO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 4 października 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Płoskinia zarządzonych na dzień 27 listopada 2022 r.
 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, że zgodnie z art.178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Płoskini. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 13 października 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Płoskinia za pośrednictwem Urzędu Gminy Płoskina, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 28 października 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Płoskini więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH

 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 14 listopada 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 22 listopada 2022 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Płoskinia do dnia 18 listopada 2022 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 27 lutego 2023 r.)

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  19-09-2022 9:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  19-09-2022 9:06

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-10-2022 9:15

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij