więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Małdyty w okręgu wyborczym nr 8, zarządzone na dzień 8 maja 2022 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 9 maja 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Małdyty przeprowadzonych w dniu 8 maja 2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Małdyty sporządzony dnia 8 maja 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Małdytach.

PROTOKÓŁ OBSADZENIA MANDATÓW RADNYCH BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Małdyty sporządzony dnia 8 maja 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Małdytach.

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 773.2.2.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Małdyty

 Zarządzenie nr 77 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Małdyty

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 8 maja 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Małdyty w okręgu wyborczym nr 8, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 14 marca 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

 

Nazwa komitetu wyborczego  Skrót nazwy komitetu
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MAGDALENY ŻABIK KWW MAGDALENY ŻABIK

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 15 marca 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.
 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Małdyty za pośrednictwem Urzędu Gminy w Małdytach, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Małdytach więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

POSTANOWIENIE NR 5623.2.4.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach

POSTANOWIENIE NR 5632.2.2.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 5623.2.6.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imię kandydata Skrót nazwy komitetu
ŻABIK Magdalena KWW MAGDALENY ŻABIK

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach z dnia 4 kwietnia 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach z dnia 5 kwietnia 2022 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Małdyty bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8
 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 kwietnia 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 4 maja 2022 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Małdytydo dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 sierpnia 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty przeprowadzonych w dniu 8 maja 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 26 maja 2022 r. o przyjętych  i odrzuconych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty przeprowadzonych w dniu 8 maja 2022 r.
 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  04-03-2022 12:24

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-03-2022 12:28

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-03-2022 12:32

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-03-2022 13:18

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  08-03-2022 11:39

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  14-03-2022 12:53

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 13:26

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 13:54

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  24-03-2022 13:21

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  20-04-2022 8:41

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  21-04-2022 9:37

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  09-05-2022 9:19

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  09-05-2022 11:30

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  09-05-2022 12:16

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-05-2022 13:41

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  31-05-2022 13:51

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  14-06-2022 10:17

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij