więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Małdyty, w okręgu wyborczym nr 6, zarządzone na dzień 27 czerwca 2021 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 28 czerwca 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Małdyty przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2021 r.

PROTOKÓŁ Z OBSADZENIA MANDATU BEZ GŁOSOWANIA do Rady Gminy Małdyty sporządzony 27 czerwca 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Małdytach

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy w Małdytach sporządzony w dniu 27 czerwca 2021 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Małdytach.

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 9/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Małdyty

Zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. 2020 poz. 1319 tj) w przypadku nieobsadzenia mandatów lub wygaśnięcia mandatu radnego rady gminy w gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, wojewoda zarządza wybory uzupełniające.

Zarządzenie nr 136 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Małdyty

K O M U N I K A T  Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 27 czerwca 2021 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Małdyty w okręgu wyborczym nr 6, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 4 maja 2021 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa zarejestrowanego komitetu skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MATEUSZA GOTOWICKIEGO

KWW MATEUSZA GOTOWICKIEGO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 5 maja 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 27 czerwca 2021 r.

 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 13 maja 2021 r. do godz. 15:30.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 13 maja 2021 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

POSTANOWIENIE NR 15/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach.

POSTANOWIENIE NR 16/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 27 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Małdyty za pośrednictwem Urzędu Gminy w Małdytach, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 28 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 26/2021 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 27 czerwca 2021 r.

 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 14 czerwca 2021 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 22 czerwca 2021 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do ójta Gminy Małdyty do dnia 18 czerwca 2021 r.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach z dnia 21 maja 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Małdyty zarządzonych na dzień 27 czerwca 2021 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Małdytach z dnia 21 maja 2021 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Małdyty bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 27 września 2021 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.

Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  07-04-2021 12:52

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  07-04-2021 12:53

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  07-04-2021 12:55

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 10:45

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 10:56

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 19:33

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 19:34

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2021 19:34

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-05-2021 10:13

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  05-05-2021 10:15

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 14:26

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-05-2021 14:32

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  17-05-2021 12:32

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  25-05-2021 8:50

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  25-05-2021 8:51

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  27-05-2021 9:35

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  30-06-2021 9:44

  Wprowadził:

  Piotr Goliszek

 • Data modyfikacji

  30-06-2021 9:50

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 11:01

  Wprowadził:

  Piotr Goliszek

 • Data modyfikacji

  14-07-2021 8:26

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  14-07-2021 8:59

  Wprowadził:

  Piotr Goliszek

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij