więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kurzętnik w okręgach wyborczych nr 5 i 11, zarządzone na dzień 30 października 2022 r.

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 773.2.4.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kurzętnik

Postanowienie nr 773.2.5.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kurzętnik

Zarządzenie nr 286 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Kurzętniku

Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 30 października 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kurzętnik w okręgach wyborczych nr 5,11 zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 5 września 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa komitetu wyborczego Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „DOBRO WSPÓLNE” KWW „DOBRO WSPÓLNE”
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ KURZĘTNIK KWW NASZ KURZĘTNIK
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZA PRZYSZŁOŚĆ KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK KWW TAK

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 6 września 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kurzętnik zarządzonych na dzień 30 października 2022 r.
 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Kurzętniku. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 15 września 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Kurzętniku za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kurzętniku, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 września 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Kurzętniku więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 16 września 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE NR 5623.2.7.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kurzętniku

POSTANOWIENIE NR 5632.2.3.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 20 września 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Kurzętniku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kurzętnik zarządzonych na dzień 30 października 2022 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 3 października 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imię kandydata na radnego Zgłoszony przez Okręg wyborczy
WEISGERBER Mirosław Kazimierz KWW „DOBRO WSPÓLNE” 5
RASZYŃSKI Adam Józef KWW NASZ KURZĘTNIK 5
KULWICKI Marian Mikołaj KWW „DOBRO WSPÓLNE” 11
KAMIŃSKA Elżbieta Sylwia KWW NASZA PRZYSZŁOŚĆ 11
JASIŃSKI Rafał Bartosz KWW TAK 11

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kurzętniku z dnia 30 września 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kurzętnik zarządzonych na dzień 30 października 2022 r.
 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 17 października 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 25 października 2022 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Kurzętnik do dnia 21 października 2022 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 30 stycznia 2023 r.).

Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  22-08-2022 12:39

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  22-08-2022 12:39

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  22-08-2022 12:49

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  22-08-2022 12:58

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  24-08-2022 9:29

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  06-09-2022 12:40

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  16-09-2022 9:57

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  20-09-2022 11:28

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  03-10-2022 13:25

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij