więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Grodziczno w okręgu wyborczym nr 13, zarządzone na dzień 10 kwietnia 2022 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 11 kwietnia 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Grodziczno sporządzony dnia 10 kwietnia 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Grodzicznie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OKRĘGU WYBORCZYM W OKRĘGU WYBORCZYM NR 13, UTWORZONYM DLA WYBORU RADY GMINY GRODZICZNO.

PROTOKÓŁ Z WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA LISTĘ KANDYDATÓW NA RADNEGO 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 773-1/2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Grodziczno

 Zarządzenie nr 57 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 10 lutego 2022 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 10 kwietnia 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Grodziczno w okręgu wyborczym nr 13, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II do dnia 14 lutego 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa Komitetu Wyborczego Wyborców Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA DZIUKOWSKIEGO KWW ŁUKASZA DZIUKOWSKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MROCZNO KWW MROCZNO

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 15 lutego 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.

 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu II informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu II, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 24 lutego 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Grodziczno za pośrednictwem Urzędu Gminy w Grodzicznie, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 11 marca 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Grodzicznie więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 25 lutego 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE NR 5623.2.3.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie.

POSTANOWIENIE NR 5632.2.1.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 5750.2.1.2022  Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Grodziczno.

POSTANOWIENIE NR 5751.2.1.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.

 

POSTANOWIENIE NR 5623.2.5.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 5750.2.2.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu II z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.
 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 28 marca 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 5 kwietnia 2022 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Grodziczno dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) Gminna Komisja Wyborcza w Grodzicznie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.

Nazwisko i imię kandydata na radnego Zgłoszony przez
DZIUKOWSKI Łukasz KWW ŁUKASZA DZIUKOWSKIEGO 
KLIMEK Teresa KWW MROCZNO 

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Grodzicznie z dnia 8 marca 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno zarządzonych na dzień 10 kwietnia 2022 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu II sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 11 lipca 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU II z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego uczestniczącego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grodziczno przeprowadzonych w dniu 10 kwietnia 2022 r.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

 

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  14-02-2022 9:37

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  14-02-2022 10:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-02-2022 10:34

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  25-02-2022 9:01

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  01-03-2022 7:57

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  10-03-2022 12:48

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  10-03-2022 12:51

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-04-2022 8:01

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-06-2022 8:52

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  23-06-2022 15:14

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

 • Data modyfikacji

  23-06-2022 15:14

  Wprowadził:

  Mariusz Fil

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij