więcej

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Elbląg w okręgu wyborczym nr 6, zarządzone na dzień 8 maja 2022 r.

 • WYNIKI WYBORÓW

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 9 maja 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg przeprowadzonych w dniu 8 maja 2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Elbląg sporządzony dnia 8 maja 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Elblągu.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA RADNEGO

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 6, utworzonym dla wyboru Rady Gminy Elbląg sporządzone dnia 8 maja 2022 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Elblągu.

 

 • INFORMACJE OGÓLNE

Postanowienie nr 773.1.1.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Elbląg

 Zarządzenie nr 76 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Elbląg

K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KOMITETÓW WYBORCZYCH

W związku z zarządzonymi na dzień 8 maja 2022 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Elbląg w okręgu wyborczym nr 6, zgodnie z art. 399 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje:

 1. komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 2. koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 3. komitetowi wyborczemu organizacji,
 4. komitetowi wyborczemu wyborców.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I do dnia 14 marca 2022 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1 w godzinach pracy, tj. od 7:30 do 15:30.

Nazwa komitetu wyborczego  Skrót nazwy
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAZIJANKI KWW KAZIJANKI
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA PIOTROWSKIEGO KWW ROMANA PIOTROWSKIEGO
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAWA HEIDNER KWW WŁADYSŁAWA HEIDNER

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ELBLĄGU I z dnia 15 marca 2022 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Elbląg zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.
 

 • KOMISJE WYBORCZE

Komisarz Wyborczy w Elblągu I informuje, że zgodnie z art. 178 § 1 oraz § 2 Kodeksu Wyborczego, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Elblągu I, mogą zgłaszać kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Elblągu. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.), w terminie do dnia 24 marca 2022 r. do godz. 15:30.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Elbląg za pośrednictwem Urzędu Gminy w Elblągu, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 8 kwietnia 2022 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Gminną Komisję Wyborczą w Elblągu więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 25 marca 2022 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

POSTANOWIENIE NR 5623.1.2.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Elblągu.

POSTANOWIENIE NR 5632.1.2.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Elblągu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Elbląg zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 5750.1.1.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Elbląg

POSTANOWIENIE NR 5751.1.1.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Elbląg zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.

POSTANOWIENIE NR 5750.1.2.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Elbląg

POSTANOWIENIE NR 5750.1.3.2022 Komisarza Wyborczego w Elblągu I z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Elbląg

 

 • GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony Komisarzowi Wyborczemu do dnia 25 kwietnia 2022 r. (termin wydłużony na podstawie art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego), z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 4 maja 2022 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborca, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać wniesiony do Wójta Gminy Elbląg do dnia 29 kwietnia 2022 r.

 

 • WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW NA RADNYCH
Nazwisko i imię kandydata na radnego Zgłoszony przez
PIOTROWSKI Roman Władysław KWW ROMANA PIOTROWSKIEGO
SIEDLAR Agnieszka Teresa KWW KAZIJANKI
HEIDNER Władysława Jadwiga KWW WŁADYSŁAWA HEIDNER

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Elbląg zarządzonych na dzień 8 maja 2022 r.

 

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 142 § 1 Kodeksu wyborczego, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Komisarzowi Wyborczemu w Elblągu I sprawozdania finansowego w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów (tj. do dnia 8 sierpnia 2022 r.).
Sprawozdanie należy złożyć w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu (adres j. w.). Do sprawozdania należy dołączyć oryginały dokumentów księgowych.
Obowiązek sprawozdawczy dotyczy wszystkich komitetów wyborczych, także tych, które nie pozyskiwały środków finansowych, nie zaciągały zobowiązań oraz nie dokonywały wydatków na prowadzenie kampanii wyborczej.

 

 • WZORY DOKUMENTÓW

Stosowne formularze zgłoszeń, wniosków i sprawozdań dostępne są na stronach internetowych: elblag.kbw.gov.pl oraz pkw.gov.pl.

O dotrzymaniu terminów, o których mowa w Komunikacie, decyduje data otrzymania dokumentu przez właściwy podmiot, nie zaś data stempla pocztowego.

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna merytorycznie: Piotr Kwaśniewski

 • Data utworzenia

  04-03-2022 12:03

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  04-03-2022 12:04

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  04-03-2022 12:33

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  15-03-2022 13:33

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-03-2022 8:59

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-04-2022 9:35

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-04-2022 12:57

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  29-04-2022 11:48

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  05-05-2022 14:39

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  09-05-2022 11:50

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  11-05-2022 8:33

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

 • Data modyfikacji

  13-05-2022 13:38

  Wprowadził:

  Piotr Kwaśniewski

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij