• Postanowienie DEL-II-5720-01/2019 Komisarza Wyborczego w Elblągu II o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
  • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Uchwała nr 5/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu z dnia 5 września 2019r. w sprawie skreślenia z zarejestrowanej listy kandydatów na posłów kandydatki Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej w okręgu wyborczym nr 34 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Informacja Okregowej Komisji w Elblągu z dnia 26 sierpnia 2019 r.
    Uchwała nr 138/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu iRP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • Uchwała nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego