• Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 maja 2019 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Elblągu I i II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Elblągu I i II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 r.- informacje ogólne PKW