• Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Tolkmicku w okręgu wyborczym nr 1 zarządzonych na dzień 17 listopada 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lubawa w okręgu wyborczym nr 2 zarządzonych na dzień 17 listopada 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Suszu w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 6 października 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Grodzicznie w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 22 września 2019 r.
 • WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE - wzory dokumentów dla komitetów wyborczych
  Uchwała nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ornecie w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 22 września 2019 r.
  Terminarz wyborów w trakcie kadencji 2018 - 2023
 • Wybory uzupełniajace do Rady Miejskiej w Ornecie w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 25 sierpnia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dąbrównie w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 4 sierpnia 2019 r.