• Referendum lokalne w sprawie odwołania Wójta Gminy Wilczęta zarządzone na dzień 9 październik 2016r.