• ZESTAWIENIE WYNIKÓW WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH W GMINACH DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW W TOKU KADENCJI 2006-2010
    ZESTAWIENIE WYNIKÓW PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW WÓJTA(BURMISTRZA,PREZYDENTA MIASTA)W TOKU KADENCJI 2006-2010