• Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblagu o terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblagu z dnia 2 listopada 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r. zarejestrowanych na obszarze właściwości Komisarza W