• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowaniu w wyborach wójta, burmist
    Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie postępowania z nadwyżką środków pozyskanych przez komitet wyborczy nad poniesionymi wydatkami