Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2013 r. dotyczące okresów, w trakcie których nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, wyborów nowych rad i wyborów przedterminowych oraz referendów lokalnych
Rejestr zmian
  • Data utworzenia01-04-2016 9:07
    Wprowadził:Bartosz Goździk