• Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu o liczbie mieszkańców w poszczególnych miastach i gminach
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
 • Komunikat o dyżurach w dniu 14.04.2013 r.
  Referendum Gminne w sprawie odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza Ornety - 29.09.2013 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 października 2013 r. dotyczące okresów, w trakcie których nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, wyborów nowych rad i wyborów przedterminowych oraz referendów lokalnych
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Łukcie - 29.12.2013 r.
 • Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2014 r.
  Składy Terytorialnych Komisji Wyborczych