• Komunikat Komisarza Wyborczego o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblagu o pelnionych dyzurach w ponownym głosowaniu