• Informacja o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych /2.10.2010 r.
    OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGOW OLSZTYNIE O WYNIKACH WYBORÓW DO RAD ORAZ WYBORÓW WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST NA TERENIE WOJEWÓDZTWA