• Obwieszczenie Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 19 lutego 2010 r. dotyczy ustalenia liczby radnych do rad gmin rad powiatow i sejmiku wojewodztwa warminsko-mazurskiego na okres kadencji 2010-2014
  WYKAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST WYBRANYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 R.
 • OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 23 LISTOPADA 2010 R. O ZBIORCZYCH WYNIKACH WYBORÓW DO RAD NA OBSZARZE KRAJU, PRZEPROWADZONYCH W DNIU 21 LISTOPADA 2010 R.
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem i gospodarki finansowej komitetów wyborczych, których kandydaci uczestniczą w ponownym głosowan
 • Limity wydatków komitetów wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblagu o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Informacja Państwowej Komisji wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych -wybory 21.11.2010 r.