• Zmiany w składach rad powiatów - Rada Powiatu w Braniewie
  Postanowienie 513/14/2017 Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Braniewskiego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień w sprawie referendów lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu o wygaśnięciu mandatu radnego
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie zmian w składach Rady Powiatu oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
 • Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 stycznia 2014 r.