• Komunikat Kierownika Krajowego Biura Wyborczego o zakresie i sposobie udostępniania przez Krajowe Biuro Wyborcze informacji publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198