Uchwała nr 81/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia08-08-2019 10:46
    Wprowadził:Ewa Opalińska
  • Data modyfikacji09-08-2019 9:46
    Wprowadził:Ewa Opalińska