• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lelkowo zarządzone na dzień 27 stycznia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Iłowo-Osada zarządzone na dzień 27 stycznia 2019 r.
 • KOMUNIKAT
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE I z dnia 30 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I i Komisarza Wyborczego w Elblagi II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  PKW przyznała w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych
 • Informacja o przyjętych zawiadomieniach o utworzonych komitetach wyborczych wdług właściwości
  Konferencja z losowaniem jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Wzory dokumentów związanych z wyborami samorzadowymi