• Komisarz Wyborczy w Elblągu
  Krzysztof NOWACZYŃSKI

     Sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

  Terminy dyżurów:

  wtorek od godz. 13.00 do godz. 15.00

  Siedziba:

  Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu

  Adres:

  82-300 Elbląg ul. Wojska Polskiego 1 /pokój 126a/

  Telefon:    /055/ 233-63-92

  Fax:          /055/233-32-02

  Data powołania
  20.08.2013

  Data zakończenia kadencji
  20.08.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki; miasto na prawach powiatu: Elbląg.