• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu o wygaśnięciu mandatu radnego
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Elblągu w sprawie zmian w składach Rady Powiatu oraz w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblagu o terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Elblągu o losowaniu składów terytorialnych komisji wyborczych
  Informacja o dyżurach
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu z dnia 22.08.2014 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Elblągu o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych