• Informacja o dyżurze w dniu 26.09.2018 r. w KBW Delegatura w Elblągu
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Elblągu o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyboroczych
 • Pilne ! Komisje obwodowe
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Wzory dokumentów związanych z wyborami samorzadowymi
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Elblągu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Elblągu
  Ministerstwo Cyfryzacji: RODO nie zmienia zasad związanych z listami wyborczymi
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.