• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Godkowo, w okręgu wyborczym nr 14, zarządzone na dzień 19 listopada 2017 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji Komisarza Wyborczego w Elblągu
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kisielicach, w okręgu wyborczym nr 14, zarządzone na dzień 3 grudnia 2017 r.
  Platforma edukacyjna www.wybieramwybory.pl
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kurzętnik w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 9 kwietnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Milejewo w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 9 kwietnia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Lidzbarku w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Wilczętach w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 28 maja 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Łukcie w okręgu wyborczym nr 3, zarządzone na dzień 28 maja 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wilczęta w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 2 kwietnia 2017 r.