• Większość uczestników konsultacji za kartą – broszurą

  • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”

  • PKW przypomina: nie można prowadzić kampanii wyborczej przed zarządzeniem wyborów

  • Konkurs „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych. PKW przyjęła regulamin II edycji

  • Konsultacje społeczne dotyczące wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.

  • Większość uczestników konsultacji za kartą – broszurą
  • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
  • PKW przypomina: nie można prowadzić kampanii wyborczej przed zarządzeniem wyborów
  • Konkurs „Wybieram wybory” o wyborach samorządowych. PKW przyjęła regulamin II edycji
  • Konsultacje społeczne dotyczące wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.