• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej we Fromborku

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

 • Konferencja z losowaniem jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku

 • Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego

 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Elblągu

 • Ministerstwo Cyfryzacji: RODO nie zmienia zasad związanych z listami wyborczymi

   
   
 • Wybory Samorządowe odbędą sie 21 października br.

 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej we Fromborku

  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Elblągu I w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej

 • Konferencja z losowaniem jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku
 • Uprawnienia wyborcy niepełnosprawnego
 • Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego przyjęte przez Komisarzy Wyborczych w Elblągu
 • Ministerstwo Cyfryzacji: RODO nie zmienia zasad związanych z listami wyborczymi
   
   
 • Wybory Samorządowe odbędą sie 21 października br.
 • Trwa nabór na urzędników wyborczych w poszczególnych jednostkach
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib , a także trybu pracy komisarzy wyborczych
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Zarządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego

  W środę, 31 stycznia, weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Jej częścią jest nowelizacja Kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczą między innymi zmiany definicji znaku „X” i zasad ważności głosu, wprowadzenia dwóch rodzajów obwodowych komisji wyborczych oraz transmisji z przebiegu głosowania w lokalach obwodowych komisji wyborczych. Głosowanie korespondencyjne ograniczone zostało tylko do osób niepełnosprawnych. Ustawa wprowadza także nowe zasady powoływania Szefa Krajowego Biura Wyborczego i komisarzy wyborczych oraz powołanie nowego składu Państwowej Komisji Wyborczej w 2019 roku. Zmiany w Kodeksie wyborczym wzmacniają także uprawnienia mężów zaufania i wprowadzają funkcję obserwatorów społecznych. Utworzony także zostanie Korpus Urzędników Wyborczych.

 • PKW przypomina: nie można prowadzić kampanii wyborczej przed zarządzeniem wyborów